Mimar Ve Mühendisler Odası

Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Nedir?

 
Mimar ve mühendisler odası, inşaat ve de birçok alanda önem arz eden bir kurum olup 6235 sayılı kanuna dayanılarak kurulmuş kamu kurumu niteliğini haiz bir mesleki üst kuruluştur.
 

 Birlik ve Odalar Merkezi

 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin merkezi Ankara’da bulunmaktadır.
 

 Türkiye Mimar ve Mühendisler Birliği ve Birliğe Bağlı Odaların Amaçları

 
Kamu Kurumu niteliğini haiz söz konusu birliğin ve buna bağlı odaların amaçları;
Mevzuata bağlı kalarak, kuruluşa bağlı mimar ve mühendisleri, iş bölümlerine göre ayırmak.
Mesleki çalışma konuları birbirine benzer mimar veya mühendis grupları için farklı odalar kurmak.
 
Mühendislik ve mimarlık mesleğini icra edenlerin müşterek menfaatlerini karşılamak, meslekle ilgili uygulamaları kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak ilerlemesini sağlamak, mesleği icra edenlerin kendi aralarında ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlük ve güven ilkelerini hâkim kılmak amacıyla mesleki disiplinin ve etiği korumak. Mesleğin gerektirdiği sosyal sorumlulukları yerine getirmek. Mesleki çıkarlarla ilgili resmi ve özel kurumlarla ilişki içinde olmak.

 Birliğin Organları ve Görevleri

 
Genel, Yönetim Yüksek Onur, Denetleme ve Danışma Kurullarından oluşur. Genel yönetimi; iki yılda bir şube temsilcilerinin katılımıyla yapılan genel kurul toplantısı dâhilinde seçilen, 7 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile yönetimi gerçekleşmektedir.
 
Oda çalışmaları genel anlamda şubeler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Onur Kurulu da Denetleme Kurulu da genel kurulda yapılan seçimle göreve gelir ve görevlerini merkezde yürütürler.
 
Odanın şubeleri mesleği icra eden kişilerin bulunduğu illerde yer alır. Bir belediye sınırı içinde gerçekleşen bir proje belediyenin onayına sunulmadan evvel odanın onayına tabiidir.
 

 Mimarlar ve Mühendisler Odası Kuruluşu

 
Mimarlar Odası 1954 yılında 6235 numaralı Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile kurulmuştur.
 

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.