KADIN VE ERKEK BEYNİNİN FARKLILIKLARI

KADIN BEYNİ VE ERKEK BEYNİ FARKLILIKLARI

 • İki cinsiyetin beyinlerindeki fiziksel farklar, ‘erkeklerin, haritada yön bulmak ve kas kontrolü gibi konumsal alanlarda neden kadınlardan daha iyi olduğunun; kadınların ise, neden hafıza ve önsezi gibi sözel alanlarda erkeklerden daha iyi olduğunun ’ anlaşılabilmesinde önemli rol oynar
 • kadınlarda “vücut dilini, mimikleri, cümlelerin alt (gizli) anlamlarını algılayabilme” yeteneği erkektekinin 2 katı olarak belirlenmis…
 • Kadınlar iletişim kurmak için günde 20.000 kelime, mimik ve jest kullanırken bu sayı erkeklerde sadece 7.000.
 • Koku alma duyusu kadınlarda daha gelişkin (yaklaşık %20’yi bulan bir fark söz konusu;)
 • Pensilvanya Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, kadınlar yüz ifadelerini yorumlamakta daha usta. Utanç, korku, tiksinme gibi ondan fazla duyguyu insanların yüzünden okuyabiliyorlar.
 • Kadınlar daha çok gülümsüyor ve konuşurken karşılarındakinin gözünün içine bakıyorlar. Erkekler ise genellikle bakışlarını kaçırıyorlar.
 • Erkekler bir seferde sadece bir tek işi yapabiliyor… mesela yol haritasına bakmak için arabayı kenara çekip radyoyu da kapatıyorlar. Kadınların beyni ise aynı anda birden çok işlem yapmaya daha uygun, mesela telefonla konuşurken aynı anda hem tv’deki diziye hem fırındaki yemeğe bakabiliyorlar.
 • Farklılıklar daha bebekken başlıyor. Psikologların yaptığı klinik araştırmalara göre,  erkek bebekler ortalıkta gezinirken ,  kız bebekler zamanlarının çoğunu çevrelerini gözlemleyerek geçiriyorlar.
 • Kız çocuklar. Erkeklerden daha erken konuşuyor.
 • Beş yaşında hala çişini tutamayan çocuklardan %90’ı erkek.
 • Disleksiye, erkeklerde kadınlardan, üç kat daha fazla rastlanıyor.
 • Kekemelerin çoğu, (beşte dördü) erkek.
 • Otistik çocukların cinsiyetine göre dağılımı; dört erkeğe bir kız.
 • Kız çocuklarının el becerileri. Erkeklerinkinden daha gelişmiş.
 • Kızlar okulda daha başarılı ama matematik konusunda altın madalya erkeklerin.
 • Daha beşikten itibaren, kızların erkeklerden çok daha fazla sayıda giysisi oluyor. 17-24 yaşları arasında kızların gardrobunda fazladan yaklaşık 44 parça oluyor

                                BİLGİ İŞLEME FARKLILIKLARI

 • Erkek beyni eylem için gri maddeyi 7 kat daha fazla kullanırken , kadın beyninde beyaz madde kullanımı 10 kat daha fazladır.

                                         BELLEK FARKLILIKLARI 

 • Kadınlarda hipokampus(hafıza) genellikle daha büyüktür
 • Hipokampustan diğer beyin bölgelerine yayılım daha yoğundur
 • Kapsamlı bir araştırma, tipik bir erkek beynindeki sinir bağlantılarının, beynin aynı lobundaki ön ve arka tarafları arasında kurulduğunu, tipik bir kadın beyninde ise, sinir bağlantılarının daha ziyade sağ ve sol loblar arasında, bir taraftan diğer tarafa doğru dizildiğini gösteriyor.
 • Araştırmacılar kadınlardaki sinirlerin, ‘mantıksal düşünce’ alanı olarak bilinen beynin sol tarafı ile, ‘önsezi’ alanı olarak bilinen sağ tarafı arasında dizilmiş olmasının, ‘kadınların sezilerinin’ neden erkeklerden daha güçlü olduğunu açıkladığını belirtiyor.
 • Ayrıca, kadınların da ‘bir kelime veya birinin yüzünü hatırlamak’,
 • empati yeteneğinin ve ‘duygusal zeka’  düzeyinin erkeklerden daha iyi olması da bu yapı ile bağlantılı
 • Oysa , erkeklerde beynin sağ ve sol yarımküreleri arasındaki bilgi akışını sağlayan kısım kadınlarınkine göre daha küçüktür. Bu da beynin duygusal tarafı (sol lob) ile mantıksal tarafı (sağ lob) arasındaki bilgi alışverişini kısıtlıyor.
 • Kadınlarda konuşma yeteneklerini yönlendiren merkez beynin sol tarafında bulunur. Erkeklerde ise bu merkezler beynin ön ve arka kısımlarında dağılmış konumda bulunurlar. Bu nedenle kadınların konuşma yetenekleri daha gelişmiştir.
 • Kısmi felç geçirdikten sonra konuşma güçlüğü çeken kadınların sayısı erkeklerden çok daha az. Bu, daha önce sözünü ettiğimiz, beynin iki yarısı arasındaki sıkı iletişimin yarattığı avantajlardan biri. Beyinlerin felçten etkilenmemiş yarısıyla kolayca konuşmayı öğreniyorlar
 • Araştırmaya göre, beyindeki sinirlerin bağlarındaki fiziksel farklar ergenlik döneminde ortaya çıkıyor.

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.