DİSİPLİN İLE HAYALİNDEKİ ÇOCUK

Çocuğunuzun nasıl bir yetişkin olmasını istersiniz? Sorusu ile başlayalım.
Ailelerin sürekli üzerinde düşünüp kaygılandığı konudur çocuk yetiştirmek. En temel çocuk eğitimi disiplin anne baba davranış tutarlılığı ve tutumlarıdır.
Disiplinin iki temel amacı vardır;
 Birincisi, çocuğa anlaşılır, kesin ve sınırları olan, güvenli bir ortam sunmaktır.
Bu ortam çocuğun sağlıklı gelişimi için gereklidir.
 İkinci  amacı  ise, çocuğun kendi kendini yönetme yeteneği yani özdenetim kazanmasıdır.
Çocuk denetim altında değilken de öğrendiklerini uygulayabilmeli, kurallara uymayı  sürdürebilmelidir
Disiplin için önemli ilkeler;
Anne baba davranışlarıyla çocuğa örnek olduğunu unutmamalıdır.
Anne babanın sözbirliği ve işbirliği yapması disiplin için gereklidir.
Tutarlılık ve tutumlar disiplin için en önemli ilkelerdir.
1.OLUMSUZ ANNE-BABA TUTUMLARI
Bu Tutumda;
Anne baba çocuğun her davranışına müdahale eder,
Sürekli çocuğa yaşından daha küçükmüş gibi muamele edilir
Aile aşırı koruyucu ve vericidir.
Çocuğun kendini tanımasını ve yapabileceklerini fark etmesini engelleyen bir anne-baba tutumudur.
Çocuğun bireyselleşme çabalarını engelleyen bir tutumdur.
Bu tutumla yetişen çocuklar;
Çocuk kendi başına karar vermede güçlükler yaşar.Bağımlıdır.
Çocuğun kendine güveni yoktur. Genelde tek başına bir işe başlama ya da sürdürme becerilerini gösteremezler.

  1. AŞIRI BASKICI VE OTORİTER ANNE-BABA TUTUMU

Ailede katı bir disiplin anlayışı ve baskıcı bir tutum vardır.
Çocuktan ailenin kurallarına koşulsuz uyulması beklenir
Aile içinde korku hakimdir ve çocuk korku ile büyür.
Bu tutumla yetişen çocuklar;
Saldırgan ve uyumsuz davranışlar görülür.
Arkadaşlarına evde karşılaştığı olumsuz davranışları sergiler.
Sürekli eleştirildiği için benlik saygısı geliştiremedikleri görülür.
3. SINIRSIZ ÖZGÜRLÜKÇÜ ANNE-BABA TUTUMU
Bu tutumu gösteren ailelerde çocuğa aşırı düşkünlük ve hoşgörü vardır
Aile çocuk ilişkisinde sınırlar ve kurallar belli değildir.
Çocuk evde patrondur, ve her istediği, istediği anda yapılır.
Bu tutumla yetişen çocuklar;
Bencil, doyumsuz, kırılgan, her dediğinin anında olmasını isteyen, sabırsız bireyler olabilirler.

  1. MÜKEMMELİYETÇİ ANNE-BABA TUTUMU

Bu tutumu benimseyen anne babalar çocuklarını akademik, sosyal, sanatsal, sportif her alanda kusursuz olmasını beklerler.
Aile beklentilerini karşılaması için çocuk yoğun bir eğitim sürecine tabi tutar.
Çocuktan beklentiler yaşının ve kapasitesinin üzerindedir
Bu tutumla yetişen çocuklar;
Kendi doğal iç güdüleri ve kurallar arasına sıkışıp kalmıştır. Sürekli bir iç çatışma içindedir.
Fikirleri genellikle çok katıdır.
Her işte üstün olmak ister ve bunu başaramadığı noktada hayal kırıklığına uğrar.
Çalışmayı tamamen bırakabilir ve aşağılık duygusu gelişir.

  1. TUTARSIZ ANNE-BABA TUTUMU

Anne babanın tutumu belirli değildir. Yukarıda belirtilen tutumların hepsini de zaman zaman uygular.
Anne ve babanın tutumları arasında da farklılıklar vardır.
Bu tutumla yetişen çocuklar;
Ne zaman ve nerede ne yapacağını bilemez.
Çocuk anne veya babanın tepkisini tahmin edemez ve bu nedenle kendini güvende hissetmez.
Çocuk çevresindeki insanlara güvenmeyen, her şeyden şüphelenen, kararsız bir kişilik yapısı geliştirebilirler.
    ANNE BABAYA TAVSİYELER
1-Ondan yapamayacağı şeyler istemeyin,
2-Yaşına uygun yapabileceği görevler verin,
3-Başarılı olmuş kişileri ona sevdirin ve  örnek gösterin,
4-Kendine güvenmesini sağlayın,
5-Okul arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmasını sağlayın,
6-Gelişimine uygun görevler vererek sorumluluk duygusunu geliştirmeye çalışın.
7-Onunla birlikte vakit geçirin,  kendini ifade etmesini sağlayın,
8-Onun okul başarılarını uygun bir şekilde ödüllendirin,
9-Ona her zaman cesaret verin ve konuşun,
10-Huzurlu ve sevgi dolu bir aile ortamı hazırlayın.
11-Onun kapasitesinden daha fazla  beklentilere girmeyin
12-Uyku düzeninin bozulmamasını sağlayın,
13-Ders çalışırken belli aralarla dinlenmesini sağlayın,
14-Yaşıtları ve başkaları ile onu kıyaslamayın,
16-Çocuğunuz ile çok zaman geçirmeye  değil nitelikli zaman  geçirmeye önem verin.
17-Sürekli ders çalışmasını engelleyin,Amaç belirlemesinde yardımcı olun.
 18-Yeteneğine uygun sosyal etkinliğe katılmasını sağlayın.
19-Disiplin konusunda tutarlı ve kararlı bir tutum sergileyin.
20-Kuralların gerekçelerini belirtin, uyulması  konusunda ebeveynler olarak aynı tutumu sergileyin.
21-Çocuğunuzun fiziksel ve ruhsal sağlık problemleri olup olmadığını kontrol edin.
22-Çocuğunuza uygun, dikkatini dağıtmayacak bir ders çalışma ortamı hazırlayın.
 
SORUN ÇÖZEBİLMEK İÇİN
KULLANILABİLECEK AŞAMALAR:
1.Birinci Aşama: Çatışmayı Tanıyın:
2.İkinci Aşama: Bir Çok Çözüm Yolu Ortaya Koyun:
3.Üçüncü Aşama: Çözüm Yollarını Değerlendirin:
4.Dördüncü Aşama: En İyi Çözümde Anlaşın:
5.Beşinci Aşama: Çözümü Uygulamaya Koyun:
6.Altıncı Aşama: Çözümü Gözden Geçirme:
 
Çocuğunuzun nasıl bir yetişkin olmasını istersiniz?
Bu sorunun cevabı siz ebeveynlerin çocuğunu yetiştirme  tarzında….

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.