Kadın Erkek İlişkilerine Dair

İlişkilerin Kökeni

 
Yaratılışın ilk evresinden itibaren kadın ve erkek ayrımı var olmaktadır. Adem ile Havva olarak bilinen bu ilişkinin başında, aslında zıtların buluşmasının olduğunu görülmektedir. Kadın duygusal ve toparlayıcı, erkek ise mantıklı ve çalışan. Bin yıllar boyunca erkek ve kadın ayrımının temeline inildiğinde eşitlerin buluşmasından ziyade karşı cinslerin birbirini tamamlaması görüşü baskın olmuştur.
 

 Havva’dan Önceki Kadın

 
Hristiyanlık ve Musevilik inançlarına göre Lilith Havva’dan önce Adem’i tamamlayıcı olarak yaratılan ilk varlıktır. Lilith yukarıda bahsedilmiş olan kadın erkek farklılığına karşı gelmiş, adeta düzene başkaldırarak duygusal, derleyici, toparlayıcı sıfatlarını kabul etmemiştir. Kadın ile erkeğin eşitliğini savunmuş, bir tarafın diğer tarafa üstünlüğüne karşı gelmiştir. Ancak karşı gelmenin bedelini çok ağır ödemiş ve şeytanın tarafına geçmiştir. Havva ise şuan var olan düzeni sağlaması için yaratılmıştır. Tüm bu serüvenin içerisinde kadın ile erkeğin birbirini tamamlaması gerektiği sonucuna ulaşılmış, Lilith dışlanmış, kabul görmemiştir. Erkek egemenliğinin, otoritesinin baskınlığı seçilmiş; mazlum rolü kadına atfedilmiş, kadın dışlanmıştır. Yaşanmakta olunan çağa gelindiğinde ise Lilith tekrar canlanmış, saygınlık görmeye başlamıştır.
 

 Sen Dili, Ben Dili

 
Kadın ve erkek birbirine saygı duyduğu, birbirini kabul edebildiği ölçüde, anlayışlılık ile yaklaşabildiği ölçüde ilişkileri sağlıklı olabilmektedir. İlişkileri öldüren hataların başında bencillik gelmektedir. Sen dili ve ben dili kavramları ise bencilliği önlemenin anahtarı olarak kabul görmektedir. Bireylerin karşılıklı ilişkilerinde suçlayıcı ifadeler kullanmaları sen dili olarak, bireylerin kendi hatalarını görerek çözüm üretmeye çalışmaları ise ben dili olarak ifade edilmektedir. Partnerler karşılarında bulunan bireyin sevgisine değil, kendi sevgisine odaklandığı ve sevgisini ifade edebildiği ölçüde ben diline sahip olabilir. Çatışmaların en çok görüldüğü, anlaşmazlıkların en çok yaşandığı ilişkilerin başında, suçlayıcı tutuma sahip olan sen dilinin olduğu ortaya konulmuştur.

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.