Girişimci Nedir, Girişimcilerin İnsanlığa Yararları Nelerdir?

Girişimcilik Nedir? Girişimci İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Girişimci, kendisi veya şirketi için karlı bir ürün/marka yaratmak için finans alanındaki bilgilerini iş zekası ile birleştiren kişiye verilen isimdir.  Piyasada temel nedenleri arayan ve stratejik planları olan kişidir.  Bu kişinin bir vizyonu vardır ve görevleri tamamlamak için gerekli kaynakları ve insanları harekete geçirerek bunu gerçekleştirir.

Girişimcilik Nedir? Girişimci İnsanların Özellikleri Nelerdir?
Girişimcilik Nedir? Girişimci İnsanların Özellikleri Nelerdir?

 Girişimciler sadece işletme sahipleri değil, aynı zamanda diğer şirketler veya bireyler için ne yapılması gerektiğini bularak baştan sona bir fikir edinen risk sermayedarları, serbest meslek sahipleri, start-up sahipleri veya büyük şirketlerin yöneticileridir.  ürün veya hizmetlerini daha başarılı bir şekilde satarlar.  Genellikle iyi fikirlere sahip oldukları, ancak işi yapmak için gerekli finansman ve bilgiden yoksun oldukları için kişisel çıkarları tarafından yönlendirilirler.  Bu nedenle, para kazanmak ve başarıya ulaşmak olmak üzere iki hedefle kendi işlerini kurarlar. 

Girişimcilerin Bilinen Özellikleri Nelerdir? 

 Girişimcilerin genellikle yenilikçi oldukları ve hesaplanmış riskler aldıkları bilinmektedir.  Piyasaya farklı bir şekilde bakıyorlar;  sadece piyasanın özelliklerini analiz etmezler, aynı zamanda gelecekte nasıl değişeceğini de tahmin ederler. 

 Girişimcilerin sahip olduğu belirlenmiş standart özellikler veya kişilik özellikleri yoktur;  Kendi işini kuran insanlar birbirinden çok farklı olabilir, ancak ortak noktaları, hemen karlı olmayabilecek, ancak sonunda kar getirecek mal veya hizmet satın alma veya satma fırsatları aramalarıdır.  Bu insanlar risk alma konusunda iyidir ve finans departmanlarıyla mükemmel ilişkilere sahiptir.  Mükemmel müzakere becerilerine sahiptirler. 

 Girişimcilik, uzun vadeli ekonomik büyüme sağlamayı amaçlayan yeni bir iş tasarlama, başlatma ve yürütme sürecidir.  Diğerlerinin yanı sıra başarıyı, risk almayı ve yeniliği ödüllendirir. 

 Tarihteki ilk girişimci, 1721’de İngiltere’de John Kay tarafından tasarlanan ekipmanı kullanarak bir ipek değirmeni açan Sir Thomas Lombe’dir. Fabrikada sadece 12 kişi istihdam edildi, ancak işçilerinin izin almadan binadan çıkmalarına izin verilmediği için oldukça başarılıydı.  işverenleriydi ve o sırada diğer çoğu işçiden daha yüksek ücret alıyorlardı.  Bu, şirketini başkaları için çalışmak için daha çekici hale getirdi.  Bugün sadece ABD’de yaklaşık 16 milyondan fazla girişimci var. 

 Girişimciler, işinizin hedeflerine ulaşmak için kendi parası ve zamanı ile risk alan kişilerdir.  Birçoğu işlerine sıfırdan başlasa da, diğerlerinin bir fikri var, ancak işi kendileri kurmak için yeterli finansal desteğe veya yeterli bilgi ve deneyime sahip değiller.  Daha sonra, girişimciliğe girmeden ve sonunda yeni bir iş kurmanın içerdiği riskleri yönetmek için doğru türde becerileri geliştirmeden önce finansman için diğer şirketlere (yarı devlet olabilir) yönelirler. 

 Girişimciliğin teorik çerçevesi, bazı bireylerin neden bir firma üzerinde mülkiyeti üstlenmeye karar verirken diğerlerinin maaşlı istihdama dayandığını açıklamaya çalışan psikolojik, sosyolojik, ekonomik, politik ve kültürel fikirlere dayanmaktadır.  Rogers ve Shoemaker’a (2010) göre girişimciliği anlamlandırmak için teorik çerçeveler kullanılmaktadır.  Bu, girişimciliğin anlamını, kökenlerini ve nasıl geliştiğini tanımladıkları anlamına gelir. 

 Psikolojik faktörler arasında kişilik özellikleri, dürtü ve motivasyon yer alır.  Bunlar, iş ortamında yeni durumlar veya zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında üretken hareket etmelerini sağladıklarından, bireyleri girişimciliğe yönlendirmede temel olarak görülmektedir.  Ek olarak, özgüven sahibi olmak girişimci olmaya önemli bir katkı sağlar, çünkü bu onların kendileri için düşünmelerini ve yenilikçi olmalarını sağlar.  Sosyolojik faktörler ise sosyal çevreye odaklanır.  Bunlar, aile ve grup üyeliklerini içerir.  Bireylere işlerinde kullanacakları değerli bilgi ve deneyimler sağladıkları için girişimcilik için de gereklidir.  Ayrıca, bir grubun veya organizasyonun parçası olmak, bireye iş ortamında karşılaştığı sorunları çözmede yardımcı olabilecek diğer deneyimli girişimcilerden destek sağlar. 

 Politik faktörler, devlet düzenlemelerinin ve politikalarının girişimcilik üzerindeki rolüne odaklanır.  Bazı düzenlemeler girişimciler için yararlı olabilirken, diğerleri işinize yardımcı olmak için bunları nasıl kullanacağınıza karar vermeden önce bunların birbirleriyle tartılması gerekmez.  Dolayısıyla bu, politik faktörlerin, bireylerin sosyal ve psikolojik yönleri üzerindeki etkileri yoluyla girişimciliği etkilediğini göstermektedir.  Son olarak, kültürel faktörler, kültürün girişimcilik üzerindeki etkisine odaklanır.  Farklı kültürler, yaşamın farklı alanlarına farklı vurgular yapar.  Örneğin, bazı toplumlarda risk almak önemli kabul edilirken, bazılarında tasarruf bir zorunluluk olarak görülmektedir.  Bu nedenle kültür, insanların dünyayı nasıl gördükleri ve neyin değerli olduğunu düşündükleri için bir çerçeve sağlar. 

 Bugün bildiğimiz şekliyle dünyayı büyük ölçüde etkileyen ve yarının iş dünyasına dönüşmeye devam edecek olan girişimciliğin birçok anlamı vardır.  Artan iş fırsatları, daha yüksek hane geliri, bireyler arasında daha fazla zenginlik ve başka hiçbir ekonomik faktörün sunamayacağı diğer birçok olumlu etkiyi içerir. 

Girişimcilik Nasıl Gelişti? 

 Girişimcilik, günümüzde olduğu kadar popüler hale gelmek için yıllar içinde devam etti ve gelişti.  Ayrıca tarihte farklı roller oynamışlar ve iş ve ekonominin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.  Örneğin, girişimciler, çeşitli sosyal sınıflarda değişikliklere yol açan nakit mahsullere, endüstriyel büyümeye, teknolojik değişime ve nüfus artışına katkılarından dolayı 18. yüzyılda ekonominin ilerlemesi için gerekliydi.  Ayrıca koçluk hanları gibi projeler üzerinde çalışmaya başladılar.  Bunlar, konaklama tesisi olmayanlara kıyasla karayoluyla seyahat eden insanlar için daha iyi konaklama sağlayan oteller olarak hizmet vermektedir.  Dolayısıyla bu buluş, bölgeler arasında gelişmiş iletişim ve dolayısıyla daha iyi ticaret gibi artan ekonomik faaliyetlere yol açan karayoluyla seyahat eden insanlar için ulaşımı kolaylaştırdı.

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.